Jak se zbavit závislosti na počítačovchch hrách


  Lidé majírěznézávislosti podle toho,jakoušinnostdělajíkašdě den. Postupně si na to zašnou navykat a vznikne z toho závislost,kdy ušnení bez správné pomoci cesta zpět. Je tak, je tebeba “nemocnému” (dá se taktoííct)pomoci, protože málokdo si uv uvdomí, že je na nččem závislý. Tomuto človkuku pijijde naprosto normální čas,kter v vnnuje této činnosti,v sibec si nevšimne Toho, že吐 vvnuje až moc času. Tito lidé už mají chorobnou potebebu činnost dělat,že jim je úpln j jedno,že petretrhají všechny rodinné nerodinné vztahy,je jim jedno,že ostatní vnímají, six možná si berou hodn os osobn si, nemusí tak úpln sn snášet skvlele. Lidé,kteíí trpí njjakou závislostí, vidí jen onu vcc, jsou schopni jí vnnovat cel sv sv svj život. Jsou tak zvyklí,vlastn j jejich mozek(pokud není závislost na nččem fyzickém,potom se jedná o tlolo)je zvyklý na každodenní dávku této činnosti či pocitu,že už není možné jaksi omezit stráven č čas,kter v vkládáte tak chorobn r rádi děláte. Je plno závislostí. Jedna z nich,v dnešní dobost dost častá závislost je závislost na počítači,konkrétn na na počítačovchch hrách.

  klávesnice

  V dnešní době jí trpí spíše mladší generace,konkrétn se se dá říci,že tato závislost postihuje spíše chlapce,protože vttšina počítačovchch her je zájmem mužského obecenstva,jelikož se zde vžtšinou střílí,dochází totiž k dost akčním situacím,které baví pevevážn kl kluky,ale je také možné,že na svět js jsou i holky,které tyto hry velmi baví.

  Minecraft

  Nejhorčí na počítačověchhrách je to,še nejsou z reality. Některé hry samozejejmě vycházejí z in reality, ale ty si nikdo moc nekupuje,každ pot potーebuje mít u hraní her pocit,že je nžkde mimo náš normální svět, tak si většinou hráči vybírají hry s tématikou, se kterou se nemohou setkat pii normálním bytím. Je tedy tžžké se zbavit závislosti,protože všichni závislí se i rádi vracejí,zažívají tam ncoco, normáln ne ne. don\’t worry about her. Ale ne tím”nemocněm”šlověkem. Ale někěmzvenčí. Pomalu omezit píístup k počítačovmm hrám,až se z邦 stane bu ob občasná záležitost,nebo vcc,se kterou se dan dan človkk už nikdy nesetká.

  .